Regulamin

  1. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 następnego dnia.
  2. Na prośbę Hostelu Gość zamawiający nocleg zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 50% wartości rezerwacji na konto Hostelowe. W przypadku rezygnacji z noclegu zaliczka nie będzie zwracana. Za wszelkie zmiany w rezerwacji hostel ma prawo obciążyć rezerwującego dodatkowymi kosztami, za nie wykorzystane miejsca noclegowe, lub skrócony okres pobytu.

W przypadku anulowania rezerwacji przez hostel z przyczyn niezależnych od Gościa całość wpłaty będzie zwracana w gotówce lub na podane konto. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem i kategorią. Hostel oferuje promocje dla stałych klientów i grup zorganizowanych. Ceny ustalane są indywidualnie z właścicielem hostelu. W pokojach nie wolno używać żelazek, grzałek i innych podobnych urządzeń elektrycznych (nie będących na wyposażeniu pokoju) stanowiących zagrożenie pożarowe. Na terenie hostelu obowiązuje zakaz palenia. Nie wolno wprowadzać zwierząt domowych bez zgody pracownika hostelu. W hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano. W hostelu mogą przebywać jedynie osoby zameldowane. Wszelkie odwiedziny osób niezameldowanych, powinny być omawiane z właścicielem hostelu, lub osobami pełniącymi dyżur na recepcji. Hostel nie odpowiada za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone, należące do przebywających w nim Gości, tym samym hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju oraz w pomieszczeniach wspólnych. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. W sytuacji zakłócania ciszy nocnej, spokoju lub porządku w hostelu, pracownik hostelu jest upoważniony do natychmiastowego wymeldowania i wyproszenia Gościa z terenu hostelu, bez zwrotu opłaty. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hostelowy. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy oddać klucze oraz kluczyki do szafek w recepcji. W razie zgubienia klucza głównego do Hostelu, Gość zobowiązany jest ponieść odszkodowanie w wysokości 50zł, w razie zgubienia kluczyka od szafki- 10zł. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenie i uszkodzenie urządzeń w hostelu. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych zniszczeń lub usterek. Prosimy o zachowanie czystości i porządku w pokojach oraz w pomieszczeniach wspólnych. Goście zobowiązani są do spania jedynie na wyznaczonym łóżku oraz do nakładania poszewek na pościel. Nie założenie pościeli będzie karane kosztem 20zł.